„Rozmowy o Pomorzu” – program edukacyjny

Dystrybucja programu

Zapraszam nauczycieli, organizacje pozarządowe,domy kultury i wszystkich innych, którzy chcieliby organizować pokazy moich filmów lub wykorzystać je do lekcji w Szkołach. Nowy, polsko-niemiecki program edukacyjny „Rozmowy o Pomorzu” jest dostępny w dystrybucji bezpośredniej u producenta w formie sprzedaży płytek DVD wraz z licencją do projekcji w szkołach. Kontakt mailowy lub telefoniczny: arkona@arkonafilm.de

Tel. 883575095  Michał Majerski

Na program składają się cztery niezależne odcinki tematyczne obejmujące najnowszą historię  Pomorza, od początku wojny 1939 r. aż do okresu powojennego. Świadkowie historii  opowiadają w formie oral history o swoich doświadczeniach związanych z historycznymi przemianami na Pomorzu. Jest to w tym rodzaju jedyne dostępne źródło informacji o okresie wojny na Pomorzu i pierwszych dniach okresu powojennego. Wpisuje się on w formę promowania innowacyjnych działań i rozwiązań edukacyjnych. Uzupełnieniem programu jest film dokumentalny-esej filmowy „Było sobie Pomorze” wielokrotnie nagrodzony na międzynarodowych festiwalach filmowych. 

Opis poszczególnych odcinków:

  1. „Wielka Wędrówka”. Czas projekcji 28 min.

Obejmuje okres od początku wojny, kiedy na teren Polski ze Wschodu i Zachodu weszły armie okupacyjne.  Treścią odcinka są wybrane relacje 5 Polaków którzy zostali wywiezieni na zesłanie do Związku Radzieckiego lub roboty przymusowe do Niemiec.

  1. „Czas wojny” Czas projekcji 50 min.

Treścią odcinka są relacje ośmiu świadków historii, którzy opisują  życie codzienne  na Pomorzu w czasie wojny i jego zmiany wraz ze zbliżaniem się frontu. Okres ten poznajemy z relacji zarówno jego niemieckich mieszkańców jak i Polaków którzy zostali tu przywiezieni jako pracownicy przymusowi. Dla polskiego widza jest to niezwykła okazja  poznania dnia codziennego na Pomorzu w okresie wojny z perspektywy jego mieszkańców, Niemców. Perspektywa ta jest zderzona jest z relacjami Polaków, pracowników przymusowych.

  1. „Czas pokoju – Pionierzy” Czas projekcji 29 min.

Treścią odcinka są fascynujące relacje z okresu kiedy Pomorze stawało się polskie. Na przykładzie wybranych 15 relacji poznajemy szczegółowo moment osiedlania się pierwszych Polaków na zupełnie obcym im terenie.

  1. „Rudolf von Thadden- moje życie na Pomorzu” ( 60 min.)

To zupełnie wyjątkowa okazja i niezwykła możliwość poznania z pierwszej ręki życia codziennego na Pomorzu przed wybuchem wojny, aż do roku 1948. Prof. Rudolf von Thadden zmarł w 2015 roku. Jego ród należał do najstarszych na Pomorzu, a on sam należy do jego najwybitniejszych osobistości. Był wybitnym człowiekiem, historykiem, politykiem i rektorem Uniwersytetu w Getyndze. Rozmowa jest ukierunkowana na Polaków którzy się osiedlili na Pomorzu, tak aby dowiedzieli się więcej o jego byłych mieszkańcach, ich życiu codziennym i gwałtownych przemianach pomiędzy 1933 i 1948 rokiem. Rozmowa ta w formie przystępnego i doskonale wyważonego wykładu nie ma sobie podobnych i pozwala zrozumieć wiele mechanizmów, które miały wpływ na wydarzenia w tym okresie.