Film dokumentalny „Było sobie Pomorze” reż. Michał Majerski. 90 min. Napisy polskie i niemieckie.

Zapraszam nauczycieli, organizacje pozarządowe,domy kultury i wszystkich innych, którzy chcieliby organizować pokazy moich filmów. Pełnometrażowy film dokumentalny „Było sobie Pomorze” jest dostępny w dystrybucji bezpośredniej u producenta. Prosimy o zamawianie projekcji poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny:

arkona@arkonafilm.de

Tel. 883575095  Michał Majerski

Cena pakietu ustalana jest indywidualnie i obejmuje licencję za jeden pokaz oraz realizację techniczną włącznie ze sprzętem i dojazdem na miejsce.

Na życzenie, po projekcji możliwe jest spotkanie autorskie z reżyserem filmu.

Płytki DVD z filmem będą dostępne w sprzedaży w pierwszym półroczu 2019

 

Treść filmu:

Film dokumentalny „Było sobie Pomorze” wpisuje się w dyskusję o potrzebie przyswajania zastanego dziedzictwa kulturowego na ziemiach włączonych do Polski po wojnie. Film jest pierwszą i do tej pory  jedyną próbą podjęcia środkami filmowymi dyskusji, w której obok Polaków uczestniczą również Niemcy związani z Pomorzem i jego kulturą. Udało się w ten sposób połączyć i skonfrontować głosy i różne punkty widzenia ludzi, świadków historii którzy jednocześnie należą do elity intelektualnej Regionu. W wyniku, oprócz nowego źródła naukowego, otrzymujemy tu w skoncentrowanej postaci nie tylko treści edukacyjne, ale również aktualny stan myśli o sytuacji Regionu, w szybko zmieniającej się sytuacji społecznej na Pograniczu.

Dwujęzyczny film „Było sobie Pomorze – Es war einmal Pommern” niezależnie od jego wartości jako nowe narzędzie w Edukacji Regionalnej, posiada wybitne walory artystyczne potwierdzone krytykami prasowymi i nagrodą w konkursie na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Europy Środkowej i Wschodniej w Łagowie w czerwcu 2018.  Film polecany jest do rozpowszechniania w ramach Edukacji regionalnej.